Detaljinformation om Thomasson, Karin  (MP)

Telefon arbete: 063-143090
Telefon mobil: 070-530 10 90
E-post 1: karin.thomasson@ostersund.se
Valkrets: Östersund utom staden