Detaljinformation om Jönsson, Pär  (M)

Titel: Företagare
Hemadress:
Viltstråket 11
832 54  Frösön
Telefon bostad: 063-446 50
Telefon arbete: 063-144229
Telefon mobil: 070-896 84 00
E-post 1: par.jonsson@ostersund.se
Valkrets: Östersund utom staden