Detaljinformation om Öhrnell, Elisabet  (V)

Hemadress:
Konstapelgränd 14
831 38  Östersund
E-post 1: elisabet.ohrnell@ostersund.se
Valkrets: Östersund utom staden