Stiftelsen Teknikutbildning i Jämtlands län (Zenit)

Ombud ord c = 1 ers s = 1, Styrelseledamot s = 1. Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga