Visit Östersund AB

Led C=1, MP = 1. Rev m = 1 mp = 1 väljs av kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga