Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner

omb C =1 ers omb S = 1, styrelseled C = 1, ers styrled S = 1 väljs av kommunstyrelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga