Valnämnd

Ordf M=1, KD=1, L=1, S=2 Ers C=2, M=1, S=2. Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga