Vård- och Omsorgsnämnden

Ord C=3, M=2, KD=1, S=4, V=1 Ersättare C=1, M=2,KD=1, L=2, S=4, V=1 Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga