Utförarstyrelsen

s = 2, v = 1 c = 1 m = 1, Mandatförd ersättare s = 2, mp = 1, l = 1 m = 1. Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga