Ungdomsråd

Ord s = 1, v = 1, mp = 1, c = 1, m = 1. Ers s= 1, v = 1, mp = 1, c = 1, m = 1 Väljs av Kommunfullmäktige övriga utses i skolval

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga