Brf Torvalla Centrum

Ord, C = 1, M = 1, S = 1, ober = 1, ers L = 1, SD = 1, S = 1 Ombud ord, KD =1, Ers omb, S = 1. Revisor, ord, V = 1 Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga