Tekniska nämnden

Led C=2, M=2, KD=1, S=2, MP=1, V=1. Ers C=2, M=2, L=1, S=4. Väljs av kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga