Teknikcollege Mitt

omb s = 1 väljs av kommunstyrelsen

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga