Kommunfullmäktigeberedning skolstruktur

Varje parti i kommunfullmäktige = 1 ledamot + 1 ersättare. Utses av komunfullmäktige. Ordförande för beredning ska vara ett kommunalråd från den politiska ledningen i kommunen.

Mandatperiod 2019-11-22 - 2022-10-14

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga