Syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons minnesfond

c = 1, Ordförande = Kommunjurist, Sekreterare = chef område kommunkansli. Väljs av Kommunstyrelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga