Samverkansråd Idrott

mp =1, s = 2, c =1, l = 1,Väljs av kommunstyrelsen övriga 4 företrädare för idrottsrörelsen

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga