Socialnämnd

s = 3, v = 1 m = 2 c = 1, Mandatförd ersättare s =3, mp = 1, m = 1, c = 1, l = 1. Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga