Social- och arbetsmarknadsnämnden

Led C=1, M=1, L=1, S=1, V=1. Ers C=2, M=1, S=2 Väljs av kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga