Gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning, och distribution av sjukvårdsprodukter

ord s = 1, ers c = 1 väljs av kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga