Jämtlands räddningstjänstförbund

Ord C=1, KD=1, S=1. Ers M=1, L=1, S=1. Väljs av kommunfullmäktige, övriga 6 väljs av kommunfullmäktige i övriga 6 ägarkommuner

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga