Necla

omb C = 1, ers omb S = 1. Nominerad till styrelsen ? = 1 Väljs av kommunstyrelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga