Narkotikakommission

Utses av kommunstyrelsen s = 3, m = 1, l = 1

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga