Stiftelsen Jamtli

Ord S=1, M=1. Ersättare: C=1 Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga