Miljö- och Samhällsnämnden

Ord C = 2, M=2, L=1, S=3, V=1. Ersättare C=2, M=2, KD=1, S=4. Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga