Brf Lugnviks Centrum

Styrelse: ord M= 1, C = 1, S = 2, ober = 1, ers M = 1, SD = 1, S = 2, ober = 1. Ombud ord C = 1 ers S = 1. Revisor ord KD = 1, Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga