Arbetsgr inom Svenska Komm.Förb - Komm med Luftfartsv flygplatser

Ord s = 1 ers m = 1, Väljs av Kommunstyrelsen

Mandatperiod 2011-01-01 - 2014-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga