Samordningsförbund i Jämtlands län

Ord: s = 1, ers c = 1, väljs av kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga