Kulturpolitisk samverkansgrupp

Väljs av kultur- och fritidsnämnden

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga