Kultur- och fritidsnämnd

Ord C=3, M=2, S=3, MP=1 Ersättare C=2, M=2,L=1, S=3, V=1 Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga