Kultur- och fritidsnämnd

Ord mp = 1, s = 3, v = 1, c = 2, m = 1, fp = 1 Ersättare s = 3, v = 1, mp = 1 ,m = 2, c = 1, l =1. Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga