Klimatkommunerna

omb MP= 1 Nominerad till styrelsen, C = 1, C =1, Väljs av komunstyrelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga