Jämtland-Härjedalen Turism ekonomisk förening

Omb M = 1, ers S = 1, Väljs av kommunstyrelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga