Jämtlands gymnasieförbund

Ord C=1, M=1, L=1, S=2, Ers C=1, M=1, KD=1, S=2 väljs av kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga