Arbetsgrupp för integrationsfrågor

s = 1, mp =1, v = 1, m = 1, c = 1, l = 1, Kd = 1

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga