Innanförskapsakademin

Dotterbolag till Rådhus AB. Styrelse nomineras av KF. L=1, C=1, M=1, V=1, MP=1

Mandatperiod 2020-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga