Inlandskommunerna ekonomisk förening

Ombud ord M = 1, Ers S = 1. Väljs av Kommunstyrelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga