Inlandsbanan AB

Led S = 1. Ombud Ord C = 1 ers S = 1, Revisor MP = 1. Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga