Inera AB

Omb C=1, ers omb M=1, väljs av kommunstyrelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga