Tillgänglighetsråd

6 ledamöter + 6 ersättare. 1 ledamot + 1 ersättare väljs av resp nämnd, ks, tn, msn, kfn, boun, von övriga 7 ledamöter och 7 ersättare utses av handikappsamverkan 5+5, synskadades förening 1+1, DHR 1+1

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga