Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Ösd led L = 1, S = 1, ers M =1, S = 1. övriga kommuner led =1, ers = 1 utses av respektive kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga