Gemensam överförmyndarnämnd

Östersund Ord C=1, S=1 varav ordförande urses bland dessa. Ersättare M=1, S=1. Åre kommun 1 led, 1 ers. Krokom 1 led, 1 ers. Vice ordförande utses växelvis av Krokoms kommun eller Åre kommun.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga