Familjerådgivningen i Jämtlands län

Ord s = 1, Ersättare l = 1, Väljs av Socialnämnden

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga