Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

led s = 1, ers m = 1 väljs av kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga