Coompanion Jämtlands län

omb s = 1, ers kd = 1 väljs av kommunstyrelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga