City Östersund

ord mp = 1, c = 1 Väljs av kommunstyrelsen

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga