Biogas i Jämtland Härjedalen AB

Bolagets styrelse ska bestå av femton ledamöter där Östersunds kommunfullmäktige utser åtta (8) platser och övriga delägare utser sju (7) ledamöter. Styrelsens ordförande utses av Östersunds kommun och vice ordförande utses av Östersunds kommun.

Mandatperiod 2018-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga