Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek

Ordf C = 1, S = 1, M = 1. Revisor ord V = 1, L = 1, ers SD = 1, MP = 1. Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga