Stiftelsen Wilhelm Peterson-Berger

Ord C = 1 st. Väljs av Kultur- och Fritidsnämnden

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga