Barn- och Utbildningsnämnd

Ord s = 4 st, v = 1 st, mp = 1 st, m = 3 st, c = 1 st, l = 1 st Ers s = 4 st, v = 1 st, mp = 1 st, m = 2 st, c = 1 st, l = 1 st. kd = 1 st. Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga