Barn- och Utbildningsnämnd

Ord C=3, M=2, L=1, S=3, MP=1, V=1 Ers C=2, M=2, L=1, KD=1, S=4, V=1 Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga