Atlantbanekommittén

c = 1, s = 1 väljs av kommunstyrelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga