Östersunds Sport- och eventarena AB

Omb KD = 1, ers. omb S = 1. Ord C = , M = , KD = , L = , S = , MP = , V = , Väljs av kommunfullmäktige

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga